Saltar apartados

Expert en Auditories Energètiques (20 ECTS)

 

NO S'IMPARTEIX DES DEL CURS 2018/19

   

Per a obtenir el títol d'Expert en Auditories energètiques s'han de desenvolupar els mòduls I i II del curs Especialista en Auditories Energètiques i Edificis de Consum d'Energia Quasi Nul:

Mòdul I: Anàlisi energètica dels edificis (10 ECTS) (1er quadrimestre)

Mòdul II: Auditories energètiques (10 ECTS) (2º quadrimestre)

 

MÒDUL I: Anàlisi energètica de l'els edificis (10 ECTS) (primer quadrimestre)

1. Energia. Fonaments, producció i subministrament (2 ECTS)

 • Un.1. Fonaments de l'energia.
 • Un.2. Producció d'energia per a autoconsumo.
 • Un.3. Subministrament, contractació i manteniment.

2. Anàlisi energètica dels edificis (4 ECTS)

 • Un.1. Estudi de la demanda.
 • Un.2. Estudi de l'envolupant.
 • Un.3. Instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació.

3. Avaluació de l'eficiència energètica (4 ECTS)

 • Un.1. Normativa sobre eficiència energètica en l'edificació.
 • Un.2. Eines per a l'avaluació de la certificació energètica.

 

MÒDUL II: Auditories energètiques (10 ECTS) (segon quadrimestre)

4. Variables energètiques i anàlisis energètiques d'indústries (4 ECTS)

 • Un.1. Equips de mesura i presa de dades.
 • Un.2. Anàlisi energètica d'indústries.

5. Contingut de l'auditoria i presentació de resultats (4 ECTS)

 • Un.1. Norma UNE-EN 16247. Auditories energètiques.
 • Un.2. Estudi de casos pràctics d'auditories energètiques.

6. Execució de l'auditoria i propostes de millora (2 ECTS)

 

CLASSES

Inici i fi de les classes: del 15/10/2018 al 08/06/2019

Modalitat: semipresencial

Horari:

 • Primer quadrimestre: dijous de 16:00 a 21:00 h.
 • Segon quadrimestre: divendres de 16:00 a 21:00 h.

 

DIRIGIT A

Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers d'edificació, enginyers industrials, enginyers tècnics industrials i altres enginyeries vinculades al sector de l'edificació i/o la indústria. Alumnes d'últim curs d'aquestes titulacions.

El títol d'Expert en Auditories energètiques conforme a l'article 8 del RD 56/2016 també està dirigit a titulats en formació professional o amb certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals l'àmbit competencial de les quals incloga matèries relatives a les auditories energètiques o a aquells que tinguen reconeguda la competència professional adquirida per experiència laboral d'acord amb l'estipulat en el RD 1224/2009.

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Límit de 40 places per Títol seguint els següents criteris d'admissió:

A) Titulació

  1) Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers d'edificació, enginyers industrials, enginyers tècnics industrials i altres enginyeries vinculades al sector de l'edificació i/o la indústria de la Universitat d'Alacant.

  2) Col·legiats de col·legis professionals relacionats amb l'àmbit de l'enginyeria i arquitectura de la demarcació territorial d'Alacant.

  3) Alumnes d'últim curs de graus relacionats o màsters amb relacionats amb l'enginyeria i arquitectura de la Universitat d'Alacant.

  4) Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers d'edificació, enginyers industrials, enginyers tècnics industrials i altres enginyeries vinculades al sector de l'edificació i/o la indústria d'altres universitats.

  5) Alumnes d'últim curs de graus relacionats o màsters amb relacionats amb l'enginyeria i arquitectura d'altres universitats.

  6) Resta.

B) Ordre d'inscripció

 

TAXES

Mòduls individuals: 65.55 € el crèdit

 

PREINSCRIPCIÓ

Termini: del 02/05/2018 al 12/10/2018

Places limitades segons criteris d'admissió. És necessari realitzar la preinscripció.

Documentació requerida:

 • Fotocòpia del document d'identificació:

- Alumnes espanyols: còpia del DNI.

- Alumnes estrangers: còpia del passaport o del NIE. Els alumnes que cursen la versió a distància podran identificar-se amb el document d'identitat del seu país.

 • Fotocòpia del títol compulsada que li dóna accés a l'estudi.

 

Sol·licitud a través del següent formulari electrònic:  FORMULARI

 

MATRÍCULA

Una vegada admès/a se indicaran els passos a seguir per a realitzar la matricula online. No és obligatori realitzar els tres mòduls durant el mateix curs acadèmic, en aquest cas s'aplica el preu de mòduls individuals.

Al gener de 2018 s'informarà de nous períodes de matriculació.

Documentació requerida:

Es podrà sol·licitar a l'alumne documentació complementària per a garantir la veracitat de les dades facilitades per l'alumne, inclosa la legalització dels documents expedits en l'estranger.

 

INFORMACIÓ I CONTACTE

Dpto d'Edificació i Urbanisme

Correu electrònic: efienzeb@ua.es

Telèfon : 96 590 36 52

Web: https://web.ua.es/es/audit-nzeb/

         https://deu.ua.es/es/

 

Més información:

https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planEstudioND.aspx?plan=9268&lengua=V&caca=2017-18#

 

 

 

 

 

Departament d'Edificació i Urbanisme


Universitat d'Alacant
Politècnica IV, mòdul III, 1a planta
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3652

Fax: (+34) 96 590 3820

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464