Saltar apartados

Expert en Edificis de Consum d'Energia Quasi Nul (20 ECTS)

 

Per a obtenir el títol d'Expert en Edificis de Consum d'Energia Quasi Nul s'han de desenvolupar els mòduls I i III del curs Especialista en Auditories Energètiques i Edificis de Consum d'Energia Quasi Nul:

Mòdul I: Anàlisi energètica dels edificis (10 ECTS) (1er quadrimestre)

Mòdul III: Edificis de consum d'energia quasi nul (10 ECTS) (2º quadrimestre)

 

 MÒDUL I: Anàlisi energètica dels edificis (10 ECTS) (1er quadrimestre)

1. Energia. Fonaments, producció i subministrament (2 ECTS)

 • Un.1. Fonaments de l'energia.
 • Un.2. Producció d'energia per a autoconsumo.
 • Un.3. Subministrament, contractació i manteniment.

2. Anàlisi energètica dels edificis (4 ECTS)

 • Un.1. Estudi de l'envolupant.
 • Un.2. Estudi de la demanda.
 • Un.3. Instal·lacions tèrmiques.
 • Un.4. Instal·lacions d'il·luminació.

3. Avaluació de l'eficiència energètica (4 ECTS)

 • Un.1. Normativa sobre eficiència energètica en l'edificació.
 • Un.2. Eines per a l'avaluació de la certificació energètica.

 

MÒDUL III: Edificis de consum d'energia quasi nul (10 ECTS) (2º quadrimestre)

7. Edificis de consum d'energia quasi nul: fonaments i estudi de l'envolupant (2,5 ECTS)

 • Un.1. Fonaments dels edificis de consum d'energia quasi nul.
 • Un.2. Solucions constructives per a l'envolupant.

8. Disseny, execució i anàlisi d'edificis nZEB (2,5 ECTS)

 • Un.1. Mètode d'anàlisi de l'eficiència energètica.
 • Un.2. Execució d'edificis nZEB.

9. Simulació energètica (3 ECTS)

10. Tecnologies TICC en la gestió energètica d'edificis (2 ECTS)

11. TFE (2 ECTS)

 

CLASSES

Inici i fi de les classes: del 16/10/2017 al 25/05/2018

Modalitat: semipresencial

Horari:

 • Primer quadrimestre: dijous de 16:00 a 21:00 h.
 • Segon quadrimestre: dijous de 16:00 a 21:10 h.

 

DIRIGIT A

Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers d'edificació, enginyers industrials, enginyers tècnics industrials i altres enginyeries vinculades al sector de l'edificació i/o la indústria. Alumnes d'últim curs d'aquestes titulacions.

El títol d'Expert en Auditories energètiques conforme a l'article 8 del RD 56/2016 també està dirigit a titulats en formació professional o amb certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals l'àmbit competencial de les quals incloga matèries relatives a les auditories energètiques o a aquells que tinguen reconeguda la competència professional adquirida per experiència laboral d'acord amb l'estipulat en el RD 1224/2009.

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Límit de 40 places per Títol seguint els següents criteris d'admissió:

A) Titulació

  1) Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers d'edificació, enginyers industrials, enginyers tècnics industrials i altres enginyeries vinculades al sector de l'edificació i/o la indústria de la Universitat d'Alacant.

  2) Col·legiats de col·legis professionals relacionats amb l'àmbit de l'enginyeria i arquitectura de la demarcació territorial d'Alacant.

  3) Alumnes d'últim curs de graus relacionats o màsters amb relacionats amb l'enginyeria i arquitectura de la Universitat d'Alacant.

  4) Arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers d'edificació, enginyers industrials, enginyers tècnics industrials i altres enginyeries vinculades al sector de l'edificació i/o la indústria d'altres universitats.

  5) Alumnes d'últim curs de graus relacionats o màsters amb relacionats amb l'enginyeria i arquitectura d'altres universitats.

  6) Resta.

B) Ordre d'inscripció

 

TAXES

Mòduls individuals: 72.45€ el crèdit

 

PREINSCRIPCIÓ

Termini: del 01/05/2017 al 30/09/2017

Places limitades segons criteris d'admissió. És necessari realitzar la preinscripció.

Documentació requerida:

 • Fotocòpia del document d'identificació:

- Alumnes espanyols: còpia del DNI.

- Alumnes estrangers: còpia del passaport o del NIE. Els alumnes que cursen la versió a distància podran identificar-se amb el document d'identitat del seu país.

 • Fotocòpia del títol compulsada que li dóna accés a l'estudi.

 

Sol·licitud a través del següent formulari electrònic:  http://cvnet.cpd.ua.es/preinsua/planes.aspx?lengua=va

 

MATRÍCULA

Una vegada admès/a se indicaran els passos a seguir per a realitzar la matricula online. No és obligatori realitzar els tres mòduls durant el mateix curs acadèmic, en aquest cas s'aplica el preu de mòduls individuals.

Al gener de 2018 s'informarà de nous períodes de matriculació.

Documentació requerida:

Es podrà sol·licitar a l'alumne documentació complementària per a garantir la veracitat de les dades facilitades per l'alumne, inclosa la legalització dels documents expedits en l'estranger.

 

INFORMACIÓ I CONTACTE

Dept. d'Edificació i Urbanisme

Correu electrònic: efienzeb@ua.es

Telèfon : 96 590 36 52

Web: https://web.ua.es/va/audit-nzeb/

         https://deu.ua.es/va/

 

Més informació:

https://web.ua.es/va/continua/oferta-titols-propis/oferta-titols-propis-17-18.html

 

 

Departament d'Edificació i Urbanisme


Universitat d'Alacant
Politècnica IV, mòdul III, 1a planta
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3652

Fax: (+34) 96 590 3820

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464